Ομόφωνο ΟΧΙ του Δημοτικού Συμβουλίου στο αιολικό πάρκο Διαποντίων Νήσων.

 


Σήμερα 21/11/2023 κατά την 29η συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων η οποία ήταν κατεπείγουσα και είχε ως πρώτο θέμα την έκδοση κειμένου ψηφίσματος όσον αφορά το αιολικό πάρκο που πρόκειται να χωροθετηθεί στα Διαπόντια Νησιά ενόψει της διαβούλευσης που είναι σε εξέλιξη έως τις 30/11/2023, ψήφισε ομόφωνα ΟΧΙ στη στη τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην ευρύτερη περιοχή των Διαποντίων Νήσων.

Το ψήφισμα

Με το παρόν ψήφισμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, παρουσία Περιβαλλοντικών και Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής και κατοίκων των Διαπόντιων Νησιών και της Κέρκυρας, εκφράζει την αντίθεσή του στην επιχειρούμενη εγκατάσταση αιολικού πάρκου στα ακριτικά Διαπόντια Νησιά μας.

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση καταληκτική ημερομηνία στις 30/11/2023 την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Σχέδιο Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων στο οποίο περιλαμβάνονται τα Διαπόντια Νησιά μας.

Στο σχέδιο, προβλέπεται ένα πολύγωνο εγκατάστασης στη θάλασσα μεταξύ των νησιών μας, των Οθωνών, της Ερείκουσας και του Μαθρακίου, με εγκατάσταση δεκάδων ανεμογεννητριών ισχύος 15mw, με το επικρατέστερο μοντέλο διάμετρου ρότορα 236 μ. και ύψους μέχρι 280 μ. Δηλαδή, το ύψος τους θα υπερβαίνει την υψηλότερη κορυφή της Ερείκουσας και του Μαθρακίου, δηλαδή, εντελώς δυσανάλογο με το τοπίο της περιοχής μας.

Εμείς, που ζούμε στα νησιά αυτά, που είμαστε επί χρόνια ξεχασμένοι και που η κεντρική εξουσία μας αποκαλεί ακρίτες κατά το δοκούν, δηλώνουμε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα είναι καταστροφική με ανυπολόγιστες συνέπειες για το περιβάλλον μας αλλά και για την οικονομία και τη ζωή μας. Ο τουρισμός, ο καταδυτικός τουρισμός που αναπτύσσεται στην περιοχή, η θαλάσσια αλιεία με 150 επαγγελματίες
ψαράδες που θα χάσουν παντελώς το αντικείμενο εργασίας τους αλλά και το θαλάσσιο περιβάλλον απειλούνται.

Χωροθετούν χωρίς πρωτίστως να εξετάσουν το πόσο θα πληγεί ο τόπος μας από τις ανεμογεννήτριες. Το συνολικό σχέδιο και η Στρατηγική Μελέτη έγιναν και τίθενται σε διαβούλευση χωρίς να έχει ακόμη θεσπιστεί η Εθνική Χωρική Στρατηγική για το Θαλάσσιο Χώρο και τα προβλεπόμενα Θαλάσσια Χωροταξικά Πλαίσια.

Το προτεινόμενο ΕΠΑΥΑΠ και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποκλίνουν σε τεράστιο βαθμό από τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύον στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τις αποστάσεις των αιολικών πάρκων από τις ακτές. Στο Εθνικό Σχέδιο και την Στρατηγική Μελέτη τηρείται μια ελάχιστη απόσταση 1,5 ΝΜ από την ακτή των Οθωνών, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος απόστασης από τις ακτές είναι 14 NM για τα υφιστάμενα έργα και 33 ΝΜ για τα έργα υπό αδειοδότηση!

Επίσης, δεν λαμβάνονται υπόψη οι συγκοινωνιακές γραμμές ναυσιπλοίας της περιοχής μας που θα υποστούν τεράστιες αλλαγές.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η συγκοινωνιακή σύνδεση Κέρκυρας με τα Διαπόντια νησιά δεν ελήφθη καθόλου υπόψη στην μελέτη αφού διασχίζει το πολύγωνο της περιοχής που χωροθετείται για την τοποθέτηση του αιολικού πάρκου. Επίσης, η Στρατηγική αυτή Μελέτη συντάχθηκε χωρίς να προηγηθεί η απαραίτητη σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Εκτίμηση των Επιπτώσεων. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 15 Φεβρουαρίου 2023 έχει στείλει στη χώρα μας αιτιολογημένη γνώμη λόγω της μη συμμόρφωσής της με την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) κατά τον σχεδιασμό έργων αιολικών πάρκων.

Η ορνιθοπανίδα απειλείται με πλήρη εκτοπισμό όπως και η βιοποικιλότητα της περιοχής μας.
Επειδή δεν τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις βάσει του εθνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και θα έχουμε σοβαρότατες επιπτώσεις στην φυσιογνωμία της περιοχής, της ζωής μας, της οικονομίας του τόπου και του περιβάλλοντος καθώς και στους προστατευόμενους οικοτόπους και τα είδη του δικτύου Natura 2000 στο οποίο περιλαμβάνονται ζώνες προστασίας των Διαπόντιων Νησιών.

Επειδή, πρόσφατα ολοκληρώθηκε προμελέτη για την απανθρακοποίηση των Διαπόντιων Νησιών και έχει δρομολογηθεί η φιλική προς το περιβάλλον μας ενεργειακή αυτονομία των νησιών μας.

Το Δημοτικό μας Συμβούλιο δηλώνει ομόφωνα την κάθετη αντίθεσή του στην θέσπιση της ΠΟΑΥΑΠ των Διαπόντιων Νησιών μας, δηλώνει ότι δεν αναγνωρίζει την εγκυρότητα του υπό διαβούλευση σχεδίου ΕΠΑΥΑΠ και της συνακόλουθης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Επιβάλλεται να υψωθεί δυνατή και δυναμική φωνή αντίστασης στα όσα προγραμματίζονται για την περιοχή μας χωρίς να το επιθυμούμε.

Απαιτούμε την εξαίρεση της θαλάσσιας περιοχής των Διαπόντιων Νησιών μας από κάθε μελλοντική εγκατάσταση υπεράκτιων αιολικών σταθμών και επιφυλασσόμαστε για τυχόν νομικές ενέργειες στην περίπτωση μιας τέτοιας εξέλιξης.

Καλούμε τα Κόμματα, τους Βουλευτές του νησιού μας, τους νεοεκλεγέντες Δημάρχους και το νέο Περιφερειάρχη καθώς και τα Δημοτικά Συμβούλια Βορρά και Νότου ως κατεξοχήν εκπροσώπους της θέλησης των κατοίκων αυτού του τόπου, να γνωστοποιήσουν δημόσια τη θέση τους για τα όσα επιχειρούνται. Επίσης να συνταχθούν και να συνυπογράψουν το παρόν ψήφισμα και να παλέψουν κάνοντας διακριτή στο κεντρικό κράτος την αντίθεση όλων μας στην επιχειρούμενη καταστροφή των Διαπόντιων Νησιών μας.

Το δημοτικό συμβούλιο δηλώνει την κάθετη αντίθεση του στην εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων. Δηλώνουμε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα είναι καταστροφική με ανυπολόγιστες συνέπειες για το περιβάλλον μας αλλα και για την οικονομία και τη ζωή μας. Ο τουρισμός, ο καταδυτικός τουρισμός που αναπτύσσεται στην περιοχή, η θαλάσσια αλιεία με 150 παγγελματίες ψαράδες θα χάσουν παντελώς το αντικείμενο εργασίας τους αλλά και το θαλάσσιο περιβάλλον απειλούνται.

Δηλώνουμε ότι θα στηρίξουμε και θα συμμετέχουμε σε κάθε αγωνιστική κινητοποίηση αλλά και κάθε νομική ενέργεια στην κατεύθυνση να αποτρέψουμε οποιαδήποτε εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή. Σχόλια

Δημοφιλέστερα άρθρα

Το "Νησί της Καλυψώς" σύμφωνα με ιστορικούς χάρτες βρίσκεται ΒΔ της Κέρκυρας (φωτογραφίες) diapontia.gr

Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Κεντρικής Κερκύρας και Διαποντίων Νήσων.

Δρομολόγια πλοίων για τα Διαπόντια Νησιά. - diapontia.gr

ΟΧΙ στις ανεμογεννήτριες που θα αποτελειώσουν τα Διαπόντια Νησιά.

Οθωνοί: Τρικουάζ νερά και 4,5 μήνες καλοκαίρι. Γιατί επιλέγουμε και φέτος να τους επισκεφθούμε.

Ενημέρωση για τα δρομολόγια ΒΑΜΟΣ, ΕΥΔΟΚΙΑ και ΓΡΗΓΟΡΗΣ για τα Διαπόντια Νησιά.

Νέο άρθρο της Daily Telegraph για τα "ακατοίκητα Διαπόντια Νησιά". - diapontia.gr

Τέλος στο αιολικό πάρκο Διαποντίων Νήσων.

Απογραφή 2021: Πρώτοι οι Οθωνοί σε πληθυσμό. 14% λιγότεροι κάτοικοι στα Διαπόντια. (αναλυτικά στοιχεία)