16 εκατομμύρια για την επέκταση του λιμένα Μαθρακίου.Η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου, έθεσε μέχρι τις 19/07/2023 , σε δημόσια διαβούλευση τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ». Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το έργο έχει προϋπολογισμό 15,9 εκατ .ευρώ περίπου.

Το μελετώμενο έργο αφορά την επέκταση και βελτίωση του υφιστάμενου λιμένα στο νησί Μαθράκι, που περιλαμβάνει την καθαίρεση των υφιστάμενων λιμενικών έργων, την εκβάθυνση της λιμενολεκάνης, την κατασκευή προσήνεμου και υπήνεμου μώλου και παραλιακών κρηπιδωμάτων.

Ειδικότερα τα εξεταζόμενα έργα περιλαμβάνουν:
· Καθαίρεση των υφιστάμενων λιμενικών έργωνΘα καθαιρεθούν ο υφιστάμενος προσήνεμος μώλος μήκους 200m περίπου και ο υπήνεμος μώλος μήκους 140m περίπου.

· Εκβάθυνση της λιμενολεκάνης

Εκβάθυνση της λιμενολεκάνης σε έκταση περίπου 30 στρεμμάτων.

· Κατασκευή προσήνεμου μώλου συνολικού μήκους 400m

Ο προσήνεμος μώλος στη ρίζα του και σε μήκος 80m θα θωρακίζει τον υφιστάμενο (βόρειο) χερσαίο χώρο με πρανές από φυσικούς ογκολίθους, ενώ σε απόσταση 50m από τη ρίζα του μώλου κατασκευάζεται εγκάρσιος μώλος (spur) μήκους 15m. Για τα επόμενα 90m θα έχει μεικτή διατομή με εσωτερικά κρηπιδώματα και εξωτερική θωράκιση από τεχνητούς ογκολίθους, ενώ για τα υπόλοιπα 230m, θα έχει διατομή με πρανή με τεχνητούς ογκολίθους.

Στη ρίζα του προσήνεμου μώλου και κάθετα σε αυτόν κατασκευάζονται παραλιακά κρηπιδώματα μήκους 26m

· Κατασκευή υπήνεμου μώλου συνολικού μήκους 240m


Το πρώτο τμήμα βρίσκεται στη ρίζα του υπήνεμου μώλου και έχει μήκος 70m και το δεύτερο τμήμα έχει μήκος 80m. Τα δύο παραπάνω τμήματα είναι μεικτής διατομής. Το τρίτο τμήμα
του υπήνεμου μώλου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ακρομώλιο έχει μήκος περίπου 90m και αποτελείται από πρανή φυσικών ογκολίθων.

Εσωτερικά στο λιμένα στη ρίζα του υπήνεμου μώλου κατασκευάζεται καρνάγιο μικρών σκαφών. Η κατασκευή αποτελείται από κρηπίδωμα κάθετο στον υπήνεμο μώλο μήκους 15m.
· Καρνάγιο μικρών σκαφών

Το καρνάγιο μικρών σκαφών θα αποτελείται από κρηπίδωμα κάθετο στον υπήνεμο μώλο.

Οι εργασίες κατασκευής εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν 22 μήνες περίπου.

Οφέλη από την υλοποίηση του έργου

Ο λιμένας Μαθρακίου αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα προσάμμωσης και προσφύκωσης της λιμενολεκάνης, με αποτέλεσμα τη μείωση του ωφέλιμου βάθους της.
Επιπλέον, το χειμώνα και σε συνθήκες βορειοδυτικών ανέμων παρατηρείται υπερπήδηση του κυματοθραύστη του λιμένα. Τα έργα που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της προσάμμωσης του λιμένα και να τον καταστήσουν λειτουργικό για την εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας του νησιού με βάση το προβλεπόμενο πλοίο εξυπηρέτησης της σύνδεσης των Διαπόντιων Νήσων με την Κέρκυρα. Η βελτίωση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους κατοίκους του ακριτικού νησιού.


Πηγη:  ypodomes.com

Σχόλια

Δημοφιλέστερα άρθρα

Το "Νησί της Καλυψώς" σύμφωνα με ιστορικούς χάρτες βρίσκεται ΒΔ της Κέρκυρας (φωτογραφίες) diapontia.gr

Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Κεντρικής Κερκύρας και Διαποντίων Νήσων.

Όχι στις ανεμογεννήτριες που θα αποτελειώσουν τα Διαπόντια Νησιά.

Ενημέρωση για τα δρομολόγια ΒΑΜΟΣ, ΕΥΔΟΚΙΑ και ΓΡΗΓΟΡΗΣ για τα Διαπόντια Νησιά.

Οθωνοί: Τρικουάζ νερά και 4,5 μήνες καλοκαίρι. Γιατί επιλέγουμε και φέτος να τους επισκεφθούμε.

Νέο άρθρο της Daily Telegraph για τα "ακατοίκητα Διαπόντια Νησιά".

Ο Ιερός Ναός Παναγίας Οθωνών χρειάζεται άμεσα τη βοήθεια μας.

Από 1η Μαρτίου ξεκινά το ΒΑΜΟΣ. (Δρομολόγια και τιμές)

Το πλοίο ΒΑΜΟΣ στη γραμμή Άγιος Στέφανος - Διαπόντια Νησιά (Φωτογραφίες)