Ειδικοί κάδοι στα Διαπόντια Νησιά για τους λαμπτήρες.

 


Σε δημιουργία δημοτικού δικτύου χωριστής συλλογής ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού προχώρησε για πρώτη φορά ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων σε όλα τα διοικητικά του όρια.

Η συλλογή αφορά λαμπτήρες, μελανοδοχεία, ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές και πλέον οι πολίτες μπορούν να τα απορρίπτουν σε ειδικούς κάδους που έχουν τοποθετηθεί σε κτήρια που στεγάζονται δημοτικές υπηρεσίες σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου συμπεριλαμβανομένων και των Διαπόντιων νησιών μας.

Χθες Δευτέρα 25 Ιανουαρίου τοποθετήθηκαν οι τελευταίοι ειδικοί κάδοι και ολοκληρώθηκε έτσι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δημοτικού δικτύου χωριστής συλλογής αποβλήτων ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού (ΗΗΕ). Σημειώνεται ότι αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στο σύνολο των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Η διαδικασία τοποθέτησης των κάδων πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Καθαριότητας, η οποία θα κάνει και την αποκομιδή, παρουσία της Αντιδημάρχου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ανάπτυξης, Παναγιώτας Τζάννε και του Επιστημονικού Συνεργάτη, Βίκτωρα Δημουλή αφού  το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  στα πλαίσια συμμετοχής του στο πρόγραμμα «100 Ευφυείς Πόλεις» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (100 Intelligent Cities Challenge), όπου ο Δήμος έχει δηλώσει ως κύριο θεματικό άξονα την «Διαχείριση Αποβλήτων και την Κυκλική Οικονομία».

Έτσι, για πρώτη φορά οι δημότες αποκτούν εξίσου το δικαίωμα και κυρίως τη δυνατότητα να απορρίπτουν περιβαλλοντικά ορθά και με ασφάλεια τα απόβλητα ΗΗΕ που διαθέτουν στους 10 ειδικούς κάδους χωριστής συλλογής ηλεκτρονικής συλλογής ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, τους 10 ειδικούς κάδους χωριστής συλλογής μελανοδοχείων και στους 20 ειδικούς κάδους χωριστής συλλογής λαμπτήρων  που τοποθετήθηκαν στα ακόλουθα δημοτικά και κοινοτικά κτίρια :

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ   

ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΩΝ – ΤΟΝΕΡ

 

1ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔοχείο για μελανοδοχεία – ΤόνερΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ          SAN GIACOMOΚΕΡΚΥΡΑ
2ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔοχείο για μελανοδοχεία – ΤόνερΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6Α (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)ΚΕΡΚΥΡΑ
3ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔοχείο για μελανοδοχεία – ΤόνερΚ.Ε.Π. ΚΕΡΚΥΡΑ
4ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔοχείο για μελανοδοχεία – ΤόνερΚτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών,          Οδός Κ. Γεωργάκη 38ΚΕΡΚΥΡΑ
5ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔοχείο για μελανοδοχεία – ΤόνερΔημοτικό Κατάστημα           Δημοτικής Ενότητας ΑχιλλείωνΧρυσηίδα
6ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔοχείο για μελανοδοχεία – Τόνερ  Δημοτικό Κατάστημα          Δημοτικής Ενότητας ΠαρελίωνΘέση Άγιος Ιωάννης
7ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔοχείο για μελανοδοχεία – Τόνερ  Δημοτικό Κατάστημα           Δημοτικής Ενότητας ΦαιάκωνΘέση Ύψος
8ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔοχείο για μελανοδοχεία – ΤόνερΔημοτικό Κατάστημα           Δημοτικής Ενότητας ΠαλαιοκαστριτώνΘέση Σταυρός
9ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔοχείο για μελανοδοχεία – Τόνερ  Κοινοτικό Γραφείο ΣπαρτύλαΣπαρτύλας
10ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝΔοχείο για μελανοδοχεία – Τόνερ  Κοινοτικό Γραφείο                       Κάτω Κορακιάνας Κάτω Κορακιάνα

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ   

 μικρών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

 

1ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝPlexiglass  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ SAN GIACOMOΚΕΡΚΥΡΑ
2ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝPlexiglass  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6Α (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)ΚΕΡΚΥΡΑ
3ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝPlexiglass  Δ.Ο.Π.Α.Π.ΦΑΛΗΡΑΚΙ
4ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝPlexiglass  Κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών, Οδός Κ. Γεωργάκη 38ΚΕΡΚΥΡΑ
5ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝPlexiglass  Ι. ΚΑΛΒΟΥ Ν. ΛΙΜΑΝΙ Αποθήκες – ΗλεκτρολόγοιΚΕΡΚΥΡΑ
6ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝPlexiglass  Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας ΑχιλλείωνΧρυσηίδα
7ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝPlexiglass  Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας ΠαρελίωνΘέση Άγιος Ιωάννης
8ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝPlexiglass  Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας ΦαιάκωνΘέση Ύψος
9ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝPlexiglass  Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας ΠαλαιοκαστριτώνΘέση Σταυρός
10ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝPlexiglass  Κοινοτικό Γραφείο ΣπαρτύλαΣπαρτύλας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ    ΔΙΚΤΥΟ                                                                                           ΧΩΡΙΣΤΗΣ      ΣΥΛΛΟΓΗΣ     ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

1ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝStand ΛαμπτήρωνΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  SAN GIACOMOΚΕΡΚΥΡΑ
2ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝStand ΛαμπτήρωνΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6Α (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)ΚΕΡΚΥΡΑ
3ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝStand ΛαμπτήρωνΔ.Ο.Π.Α.Π.ΦΑΛΗΡΑΚΙ
4ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝStand ΛαμπτήρωνΚτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών, Οδός Κ. Γεωργάκη 38ΚΕΡΚΥΡΑ
5ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝStand ΛαμπτήρωνΙ. ΚΑΛΒΟΥ Ν. ΛΙΜΑΝΙ Αποθήκες – ΗλεκτρολόγοιΚΕΡΚΥΡΑ
6ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝStand ΛαμπτήρωνΔημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας ΑχιλλείωνΧρυσηίδα
7ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝStand ΛαμπτήρωνΔημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας ΠαρελίωνΘέση Άγιος Ιωάννης
8ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝStand ΛαμπτήρωνΔημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας ΦαιάκωνΘέση Ύψος
9ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝStand ΛαμπτήρωνΔημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας ΠαλαιοκαστριτώνΘέση Σταυρός
10ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝStand ΛαμπτήρωνΚοινοτικό Γραφείο ΣπαρτύλαΣπαρτύλας

 

11ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝStand Λαμπτήρων  Κοινοτικό Γραφείο Κάτω Κορακιάνας Κάτω Κορακιάνα
12ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝStand Λαμπτήρων  Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών Σκριπερό 
13ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝStand Λαμπτήρων  Κοινοτικό Γραφείο Άφρας Άφρα
14ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝStand Λαμπτήρων  Κοινοτικό Γραφείο Λιαπάδων Λιαπάδες
15ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝStand Λαμπτήρων  Κοινοτικό Γραφείο Μπενιτσών Μπενίτσες
16ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝStand Λαμπτήρων  Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας ΟθωνώνΟθωνοί
17ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝStand Λαμπτήρων  Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Μαθρακίου Μαθράκι
18ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝStand Λαμπτήρων  Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Ερείκουσας Ερείκουσα
19ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝStand Λαμπτήρων  Κοινοτικό Γραφείο Καναλίων  Κανάλια
20ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Πηγή: kerkyrasimera.gr 
Stand Λαμπτήρων  Κοινοτικό Γραφείο Αλεπούς Αλεπού

 

Σχόλια

Δημοφιλέστερα άρθρα

Το "Νησί της Καλυψώς" σύμφωνα με ιστορικούς χάρτες βρίσκεται ΒΔ της Κέρκυρας (φωτογραφίες) diapontia.gr

Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Κεντρικής Κερκύρας και Διαποντίων Νήσων.

Όχι στις ανεμογεννήτριες που θα αποτελειώσουν τα Διαπόντια Νησιά.

Ενημέρωση για τα δρομολόγια ΒΑΜΟΣ, ΕΥΔΟΚΙΑ και ΓΡΗΓΟΡΗΣ για τα Διαπόντια Νησιά.

Οθωνοί: Τρικουάζ νερά και 4,5 μήνες καλοκαίρι. Γιατί επιλέγουμε και φέτος να τους επισκεφθούμε.

Νέο άρθρο της Daily Telegraph για τα "ακατοίκητα Διαπόντια Νησιά".

Ο Ιερός Ναός Παναγίας Οθωνών χρειάζεται άμεσα τη βοήθεια μας.

Από 1η Μαρτίου ξεκινά το ΒΑΜΟΣ. (Δρομολόγια και τιμές)

Το πλοίο ΒΑΜΟΣ στη γραμμή Άγιος Στέφανος - Διαπόντια Νησιά (Φωτογραφίες)